Kancelaria

Kancelaria Kusak i Wspólnicy to firma specjalizująca się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz w prawie energetycznym. Zakres usług świadczonych przez kancelarię koncentruje się na obsłudze przedsięwzięć biznesowych. Towarzyszymy naszym Klientom zarówno w czasach prosperity, jak również udzielamy wsparcia w sytuacjach kryzysowych, służąc wiedzą i doświadczeniem w obszarze rozwiązań sanacyjnych. Zmienność zdarzeń rynkowych i gospodarczych stanowi wyzwanie, na które zawsze odpowiadamy przygotowaniem, dbając o nieustanne doskonalenie zawodowe, w szczególności z zakresu regulacji prawnych warunkujących funkcjonowanie w biznesie.

Kusak i Wspólnicy Sp. Komandytowa to kancelaria specjalizująca się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz w prawie energetycznym.

ZESPÓŁ

Kancelarię Kusak i Wspólnicy tworzą profesjonaliści z pasją. Stanowimy multidyscyplinarny zespół prawników, nastawionych na kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Podstawą naszego rozwoju jest nieustanne dążenie do perfekcji w spełnianiu wymagań stawianych przez Klientów.  Nie jesteśmy hermetycznym gronem i chętnie nawiązujemy współpracę z prawnikami zróżnicowanych specjalizacji, a także z firmami prawniczymi z innych państw i kontynentów.

SZKOLENIA

SZKOLENIA Z EMISJI GŁOSU DLA PRAWNIKÓW

KOMPETENCJE

ROZUMIEMY BIZNES JESTEŚMY JEGO WSPARCIEM

POZYSKIWANIE FUNDUSZY
SPÓŁKI
DZIAŁ PROCESOWY
DZIAŁ PROCESOWY
WSPARCIE BIZNESU
SPÓŁKI
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
SPÓŁKI / ENERGIA
PRAWO UPADŁOŚCIOWE
UPADŁOŚCI

84

Klienci

62

Projekty

13

Szkolenia

100

Energia

 

MEDIACJE

Alternatywą dla prowadzenia sporu przed sądem jest poddanie go procedurze mediacyjnej. Mediacja stanowi skuteczne narzędzie ułatwiające rozwiązywanie konfliktów, a jego dodatkową zaletą jest oszczędność czasu i finansów. Podstawą przeprowadzenia mediacji jest umowa o mediację lub wniosek jednej ze stron skierowany do mediatora. Istnieje także możliwość przeprowadzenia mediacji już po wszczęciu postępowania sądowego. W takim przypadku do momentu zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę, Sąd może z własnej inicjatywy wydać postanowienie o skierowaniu stron do mediacji. Po zamknięciu tego posiedzenia nadal droga do mediacji jest otwarta, jednak skierowanie przez Sąd może nastąpić tylko na zgodny wniosek stron. Pozytywnym wynikiem mediacji jest podpisanie przez Strony ugody, która po zatwierdzeniu przez Sąd zyskuje moc ugody zawartej przed sądem albo staje się tytułem wykonawczym, w zależności od charakteru obowiązków określonych jej treścią, a zatem od możliwości ich realizacji w  drodze egzekucji. Wachlarz usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje przeprowadzanie mediacji dzięki stałej współpracy z Mediatorem.

Kontakt

Ul. Ślężna 155, 53-305 Wrocław Tel. +48 71 3448429 Tel.faks +48 71 3448428 e-mail: kancelaria@kusak.com.pl KRS: 0000257454 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: PL 8971714746 REGON: 020294931 KONTO: NORDEA BANK Polska S.A. O/Wrocław PL82 1440 1156 0000 0000 0486 8811

Name
Email
Message

Yay! Wiadomość wysłana.
Error! Please validate your fields.
CPHOME CREATIVE © Copyright 2014